Haydar, transkripsiyon ve notlar

zurück: haydar
Dr. Memo G. Schachiner
ihre meinung / ihre fragen (forum)
kontakt
home
start: 28 august 2001, up-date: 01 april 2006
Mansur Bildik'in sazıyla bir emprovizasyon (doğaçlama).
Ses kaydı: Bn. Dr. Ursula Hemetek, 25. 10. 1999, Interkulttheater, Viyana.
Emprovizasyon konusu: Alevi deyişi "Haydar"ın tekerleme (nakarat)si.
Beste: Ali Ekber Çiçek.
Maqam: Nikriz, 5. motifde yegah maqamına modulasyon (meyan).
Usul: 9/ 8 = 1234+1234+1, vurgular koyu renkli rakamlarla gösterilen vuruşlarda, en yüksek vurgu 8. sekizlikde.
Biçim: Semah (Alevi liturgisinin göksel dansının müziği).
Liturginin kullanıldığı coğrafya: Orta, İç- Batı ve Doğu - Anadolu (sonuncusu tarihde: Kuzey - Batı Kurdistan).
Motif 1
Do= Rast:
Temel sesin takdimi.
 
img0000000540
Motif 2
Mi bemol= Kurdi:
En yüksek vurguda küçük üçlünün takdimi.
 
img0000000541
Motif 3/ 1. Yarı
Sol= Newa = (bir oktav aşağı) Yegah:
Vorstellung der Quint/ Dominante.
 
Motif 3/ 2. Yarı
Fa diyez= Hicaz:
Maqama tipik dominanta iletici ses (Leitton, yeden).
img0000000542
Motif 4
B= Acem
Maqama tipik küçük yedili, melodi çizgisinin aşağı indiğine işaret.
 
img0000000543
Motif 5
Yegah Maqamı(= Sol Majör yakını)na Modulasyon.
Tonika Sol-Si-Re (Re çok kısa bir flageolet ses)
 
img0000000544
Motif 6
Fa diyez= Hicay: İletici ses, gerilim.
 
img0000000545
Motif 7
Nikriz maqamına dönüş. Acem sesi, melodi çizgisinin aşağıya yöneldiğine işaret ediyor.
 
img0000000546
Motif 8
Yegah maqamının beşlisi bordun(=ayak, pedal)da. İletici sesin eşliğinde. Nikriz maqamının küçük üçlüsü bordunda, beşlinin eşliğinde... Geçiş.
 
img0000000547
Motif 9
Yegah maqamının beşlisi bordunda, Nikris maqamının küçük üçlüsü takib ediyor... Çok sayıda susuşlar. Sol= Yegahın temel sesi? Nikrizin dominantı (hakim ses, başat)?
 
img0000000548
Motif 10, Motiv 8 in tekrarıdır. Motif 11, Motif 1 in tekrarıdır.
Motif 12, Motiv 2 in tekrarıdır. Motif 13, Motif 1. in tekrarıdır.