hasret ensemble

dünyalarımın arasında köprülere ihtiyacım oldu:

geçmiş geçen ve gelecek dünyalarım, doğulu ve batılı, güneyli ve kuzeyli dünyalarım...

başka müzikçiler de aynı ihtiyacı duymuşlar.

böyle geldik biraraya...

hasret ensemble kendisini eski ve yeni, doğulu ve batılı müzikler arasında bir oda müzığı köprüsü olarak görür.

hasret ensemble sürekli bir deneydir.

foto: sascha sengmüller  
 

devam:

konserler

repertoire

ses kayıtları

ensemble üyeleri (hazırlanıyor), misafir san´atcilar (hazırlanıyor), geçmişdeki biçimlenmeler (hazırlanıyor)

medya tepkileri (hazırlanıyor)

geri:

home , misafir defteri

görüşleriniz için/ aylık güncelleştirmeden haberdar olmak için:

mail to: memo schachiner

açılış:10 haziran 2000, güncellık: 14 ekim 2000